Tandartsenpraktijk
De IJzeren Klap

0599-820997

Contact:

Praktijkreglement

Hartelijk welkom in onze praktijk!

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts. In het algemeen geldt, dat u 2x per jaar voor een periodieke controle naar de tandarts komt. Op die manier kunnen gebitsproblemen tijdig worden vastgesteld en behandeld. Ons doel is om samen met u een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Openingstijden

De praktijk is geopend op:

Maandag      van 08:00 tot 17:00
Dinsdag        van 08:00 tot 17:00
Woensdag    van 08:00 tot 17:00
Donderdag   van 08:00 tot 17:00
Vrijdag          van 08:00 tot 13:00
Zaterdag       op afspraak

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0599-820997. Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraken, dient u altijd telefonisch contact op te nemen. Ook voor informatie of vragen kunt u bellen of eventueel een e-mail sturen naar info@tandartsenpraktijkdeijzerenklap.nl. Buiten de praktijkopeningstijden staat het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoedgevallen dienst.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Het afzeggen of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. De kosten bedragen € 20,- per 10 minuten gereserveerde tijd.

Uw eerste bezoek

Tijdens onze kennismaking verzamelen wij noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. De tandarts doet een mondonderzoek en maakt, indien nodig, foto’s.

Medische anamnese

U wordt geacht een medische anamnese in te vullen. Dit zal worden gevraagd op de afspraak. De tandarts zal deze gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Voor ieders veiligheid moet u ons altijd op de hoogte houden van medische bijzonderheden zoals: zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Pijnklachten

Heeft u een pijnklacht of nabloeding? Wij helpen u, indien medisch noodzakelijk, dezelfde dag. Wij vragen u, indien mogelijk, voor 10:00 contact met ons op te nemen. Dit in verband met onze agendaplanning. Tijdens openingstijden wordt u zo veel mogelijk door uw eigen tandarts geholpen. Als de praktijk gesloten is, dan wordt u geholpen door de dienstdoende tandarts. Telefoon nummer ‘0900-8602’ In de meeste gevallen moet u dan contant betalen.

Teamwork

De tandartsen en assistentes werken in onze praktijk samen. Deze medewerkers assisteren de tandarts bij de stoel, maar voeren ook behandelingen en verrichtingen uit. U wordt alleen geholpen door bekwame medewerkers, in opdracht van de tandarts en met uw toestemming.

Behandelingen

Als tijdens een consult blijkt dat u verdere behandeling nodig heeft, dan wordt u daarover door de tandarts geïnformeerd. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

–           Waarom is de behandeling nodig?
–           Wat gebeurt er bij niet behandelen?
–           Welke medewerking wordt van u verwacht?
–           Zijn er alternatieven?
–           Wat zijn de kosten?

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de begroting worden de vervolgafspraken gepland. Het maken van vervolgafspraken veronderstelt als vanzelf uw toestemming.

Klanttevredenheid

Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen te allen tijden delen met de medewerkers van de praktijk.

Betalen

U ontvangt de nota’s via Anders medical factoring. Anders mf factureert alleen het deel waarvoor u niet verzekerd bent (uw eigen bijdrage). Het verzekerde deel van de nota wordt door uw zorgverzekeraar direct aan Anders mf betaald. U hoeft dus geen nota’s meer in te dienen. (Mits wij geen recente verzekeringsgegevens van u hebben) Heeft u vragen over betalingen of nota’s, dan kunt u contact opnemen met Anders MF Telefoonnummer: (0)85 760 62 62. (ma-vr 09:00-17:00 uur / voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten).

Patiënten die jonger zijn dan 18 jaar zijn verzekerd middels de basisverzekering en ontvangen in de regel geen factuur.

Klacht

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.

Schriftelijke klacht indienen

Komt u er met uw behandelaar niet uit of wilt u niet in gesprek dan kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier via de website. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Een klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zal met u op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Klacht indienen bij externe klachtencommissie

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. U vindt het klachtenformulier op de website van het KNMT www.knmt.nl

Privacyregeling en geheimhouding

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming delen wij medische gegevens met bijvoorbeeld een specialist, huisarts of collega tandarts.